Askersunds småbåtshamn

 ....Aktivitetskalender.... 

 


 .......... NYHETER ..........

 


 

Hallå där !
 
Hyr du landplats på NYA uppställningsplatsen och önskar fortsätta med det, men ännu inte betalt din faktura för kommande vintersäsong?
Då är det hög tid att genomföra betalningen.
Om inte betalningen kommit föreningen tillhanda senast den 28 juni, kommer platserna att hyras ut till nya intressenter i kön.
 

Publicerat 2024-06-18


 

 

Sommarfesten:


Sommarfesten som brukar gå av stapeln veckan före midsommar är i år framflyttad till slutet av augusti på grund av rådande läge i hamnen med högt vattenstånd och uppgrävt runt klubbstugan. Vi återkommer med datum senare eller om vi får ställa in helt i år beroende på läget senare under sommaren.

 

Mvh. Styrelsen ASMK

 

 

Publicerat 2024-06-01


 

Rampen är nu åter tillgänglig för användning !

Grusvallen är flyttad.Var försiktig då det kan vara svårt att se  var kantbalkarna är i det höga vattenståndet.

Publicerat 2024-05-03

 


 

Medlemsavgift ASMK

 

Faktura på Medlemsavgift ASMK 2024 är nu utskickade till alla medlemmar.

 

De som uppgett e-post i medlemsregistret får fakturan via mejl, dom som ännu ej angivit e-post får den brevledes.

 

Avsändare av mejlet är Askersunds Segel och Motorbåtsklubb.

 

Klicka på ”visa min faktura” och ni länkas till inloggning ”mina sidor” hos Billecta som administrerar våra medlemsavgifter.

 

Logga in på ”mina sidor” via personlig kod som är bifogad. Om ni uppgett hela ert personnummer i medlemsregistret kan ni logga in med bankID.

 

När ni kommer in på ”mina sidor” finns där all betalningsinformation samt att ni kan ladda ner fakturan som PDF.

 

Ange helst referens/OCR-nummer enligt faktura vid betalning, alternativt meddelande med medlemsnummer.

 

Har ni inte fått er faktura för medlemsavgift inom en vecka från den 22/4 kontakta ASMK:s kassör på: kassor.asmk@outlook.com

 

 

Publicerat 2024-04-21 


 

Kära medlemmar! Styrelserna i ASMK och ASEF vill härmed informera om Länsstyrelsens förslag på nya sjötrafikföreskrifter för Norra Vättern. 

 

Detta har hänt;

Den 29 december fick vi ett mail till båtklubben där Länsstyrelsen informerade om att de tagit fram en förstudie/förberedande konsekvensutredning för framtagande av nya sjötrafikföreskrifter för bland annat Norra Vättern. Vi inbjöds då att inkomma med ett yttrande kring detta innan den 1 februari vilket vi förtjänstfullt gjorde.

 

Vårt yttrande, tillsammans med övriga remissinstanser finns att läsa i bilagan "Sammanfattning av remissinstansernas svar"

 

Styrelserna i ASMK och ASEF anser att sjötrafikföreskrifterna kan vara rimliga att se över på vissa punkter, men framförallt att redan gällande sjöregler skall efterlevas och att alla skall färdas på sjön med gott sjömansskap och stor hänsyn till naturen som vi har. och följa reglerna i allemansrätten och de som specifikt gäller i ett naturreservat. Utifrån det anser vi att vi kom med ett väl avvägt förslag för att komma till rätta med de störningar som upplevs och med hänsyn till såväl övriga intressenter och såklart djur- och naturliv i området, som är en stor del av upplevelsen med båtlivet. 

 

Den 27 mars får vi på nytt ett mejl från Länsstyrelsen med deras förslag på nya sjötrafikföreskrifter, som vi nu önskar att du tar del av. 

 

Vi reagerar framförallt på förslaget till den omfattande fartgräns på 5 knop som kommer göras gällande om detta förslag går igenom och då börjar gälla redan från den 1 juli eller 1 augusti 2024. 

 

Vi anser att det vidsträckta området för 5 knop, som till och med omfattar del av Stor Vättern, är en alltför stor inskränkning i sjösäkerheten, samtidigt som vi ställer oss frågan om effekten av detta. Vi anser liksom sjöfartsverket att Länsstyrelsen skall vara väldigt försiktiga med fartbegränsning i de två stora farlederna söderut från Stora Hammarsundsbron ut mot Bastedalen, samt genom skärgården ut mot Aspa Fyren. Där menar vi att sjölagen redan är tillräcklig. Men i grunden så anser vi att vårt remissvar vi lämnade i februari är den bästa avvägningen och ej behöver kompromissas för att uppnå målet med de nya Sjötrafikföreskrifterna.

 

Vår ambition är nu att inom svarstiden som pågår fram till den 30 maj åstadkomma följande;

 

Information till alla medlemmar

Göra det möjligt för våra medlemmar att yttra sig i denna viktiga fråga

Komma i kontakt med "experter" inom klubben som kan hjälpa oss med svar

Att våra medlemmar sprider denna information till övrigt båtfolk som får en chans att reagera

Att föra en saklig diskussion med respekt för Länsstyrelsens problembeskrivningar

Lämna svar till Länsstyrelsen

 

Du som har synpunkter i detta ärende eller vill ansluta dig till gruppen som skall formulera svaret på förslaget ombeds meddela detta skriftligen på följande e-postadress;

 

batklubben@hotmail.se

 

Länk PDF Konsekvensutredning

 

Länk PDF Förslag på sjötrafikföreskrifter Norra Vättern

 

Länk PDF Sammanställning av remissinstansernas yttranden 

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelserna ASEF & ASMK

 


 

Hej!
Lite praktisk info om läget runt klubbstugan.
Tack vare ett snabbt beslut från Dina Försäkringar och en riktigt fin insats från Skadeteknik, Detab och grustaget i Tälle under sen kväll och natten till idag så har vi fått undan vattnet.
Det ni ser på bilderna är nu ett försäkringsärende och Skadeteknik leder arbetet med att hålla vattnet borta till situationen är under kontroll. De kommer titta till platsen med jämna mellanrum och har även fått en egen nyckeltagg.
Tacksam om vi kan hjälpas åt att hålla koll så inte vattnet stiger runt stugan igen, samt att inte pumparna går torra. Hör gärna av dig i så fall!
Är det något du undrar över eller vill meddela kring ovanstående, hör av er till någon av oss. Så kan vi ta det vidare till rätt personer.
 
Johan Lindmark 070-565 27 77
Fredric Jansson 070-557 81 82
Peter Johansson 070-618 14 79
 
 
 

Publicerat 2024-04-07


 

Info. om läget med den höga vattennivån !

 

Hej! Vi har i samråd med försäkringsbolaget och deras entreprenörer tagit beslutet att sätta igång ett arbete med en invallning av klubbstugan ikväll. Det kommer 30 ton grus under kvällen som ska portioneras ut och plastas in i en skyddsvall som ska hålla undan vattnet. Därefter placeras fler pumpar ut runt huset. Vinden ska tillta inatt och imorgon så det är bråttom. Men nu får vi hjälp och det blir fart omgående. Arbetet pågår hela natten tills detta är klart. Hoppas på det bästa.

Styrelsen !

Publicerat 2024-04-06

 


 

Välkomna till Askersund City Race,  31 maj till 2 juni 2024!

En segeltävling med 11 Meters segelbåtar på kort bana (sprint).
Askersund City Race 2024 är en spektakulär, stadsnära internationell kappsegling där klubblag tävlar med varandra på Alsen under första helgen i juni, 31 maj till 2 juni 2024.
Tävlingsformatet är sprint med tillhandahållna båtar, ingen egen båt krävs, vilket innebär ett antal korta kappseglingar.
Klubblagen avlöser varandra i 3 båtar under en grundserie där alla möter alla.
Grundseriens resultat kvalificerar de 3 bästa till en final.
Det blir även härligt häng på land med after-sail och regattafest.

Intresserade seglare som vill sätta ihop ett lag eller vid övriga frågor, kontakta Björn Sterner på 070-541 99 86 eller via mejl bjorn.t.sterner@gmail.com

Klubbstugan bokad denna helg för detta evenemang men övriga medlemmar i ASMK är välkomna att samsas om stuga/kök.
Intresserad av att sponsra, se bifogad flyer,

För mer information:
https://www.sailarena.com/sv/se/club/asmk/askersund-city-race-2024

 

Länk till PDF Inbjudan 

 

Länk till PDF Flyer och prislista till samarbetspartners

 

Publicerat 2024-04-06

 


Påminnelse om regler för el-användning !

Eluttagen på land och bryggor är avsedda för laddning av batterier, belysning och elverktyg. Uppvärmning av båt annat än tillfällig är förbjuden utan klartecken från styrelsen.

vintern 2023/24 har klubben haft ovanligt hög elförbrukning. Efter kontrollmätning av båtar på land har ett antal båtar ett effektuttag som är så högt att det kan misstänkas att ovanstående regler inte efterföljs.Berörda båtägare kommer att kontaktas för att lösa problemet.

 

Publicerat 2024-03-10


 Sjösättning 2024

Nu går det att boka tid för sjösättning och arbetspass. Gå via meny alternativet "Sjösättning" i menyn till vänster via länken nedan:

Sjösättning 2024

 

Publicerat 2024-03-10 


 

ASMK höll höstmöte den 26/11

 Här kan du läsa protokollet


 

räka  

 


 

Viktigt inför sjösättning & upptagning ! 

 

För att sjösättning och upptagning ska ske riskfritt och utan missöden så gör klubben ibland en översyn av båtvagnar. Inför säsongen 2022 genofördes detta.

Har du brister på din vagn som fortfarande inte är åtgärdade ?

Tänk på att det alltid är traktorföraren som gör bedömningen om vagnen kan användas säkert ! 

 

 

Titta i listan som du hittar här om det finns några synpunkter på skicket på din vagn.

 

  Publicerat 2023-02-06


 

 

Har du båt på A-Bryggan ?

2 st Bryggansvariga för A-bryggan sökes.

Kontakta styrelsen.

 Publicerat 2022-09-03

 


 

 

En liten påminnelse angående gräsklippning, ta en titt på skyltarna som sitter vid bryggorna och se vilka veckor Er brygga ansvarar för gräsklippningen.

 

Hann du inte klippa förra året, klippte din bryggranne då för er brygga, passa då på och hjälp till!

 

Gräsklippare och bensin står i förråd 3.

 

Trimmern står även den i förråd 3 för dom som behöver klippa och snygga till på sin uppställningsplats.

 

Endel platser ute på Nya området börjar bli ordentligt igenväxta, vi ber dom som hyr plats där ute att se över sin plats och röja av ytan.

 

Vi får inte glömma att vi är en idéell förening där vi alla behöver hjälpas åt för att få en så trivsam och välskött klubb/område som möjligt.

 

Trevlig sommar!

 

Styrelsen

 


 

Styrelsen har uppdaterat ordningsreglerna , som klubbades på stämman den 27/3.

För att läsa mer klicka här.

 

Publicerat 2022-06-06

 


Information om grindarnas funktion.

 

Observera att koden är ditt medlemsnummer och det är därför viktigt att ha koll på det.(Finns på din faktura)

 

 Vid frågor kontakta Lars-Erik Gustavsson.

 

Publicerat 2021-10-14

 

 

Viktig inormation till alla medlemmar !

 

För att utbytet av era nycklar till dom nya taggarna ska fungera så smärfritt som möjligt är det viktigt att alla läser igenom nedanstående dokument och fyller i era uppgifter i formuläret och tar med till klubbstugan vid utbytet. Alt. fyller i blanketten på plats.Efter den 14.e Juni kommer de gamla nycklarna inte att fungera.

 

Länk till information om nyckelbyte !

 

Länk till blankett för uppdatering av medlemsuppgifter Och beställning av extra taggar.

för utskrift !

 

 Publicerat 2021-05-05 


  

Information till alla medlemmar!

 

Styrelsen vill påminna om att vi alla medlemmar har ett gemansamt ansvar för att hålla ordnig på hamnområdet.Det är medlemmens ansvar att hålla rent från sly och vass på den egna uppställningsplatsen.Saknar man verktyg och maskiner så finns det att låna i förrådet.Det står även en hel del glykoldunkar. och annat skräp på vissa platser. Miljöfarligt avfall lämnas i miljörummet.

Gräsklippningen hjälps vi också åt med.Anslag finns vid början av varje brygga vilken vecka resp,brygga som har ansvaret.

Det är också enligt stadgarna parkeringsförbud inom hela området förutom på den egna uppställningsplatsen.Och under de dagar vi har sjösättning och upptagning är det extra viktigt att man har koll på hur man parkerar sin bil.både innanför och utanför grindarna.

Publicerat 2021-09-15


ordning och miljö

Miljörevisionen som utfördes i hösten 2018 gick bra och vi fick mycket väl godkänt för vårt miljöarbete i klubben.

Styrelsen vill inför kommande säsong  passa på att påminna om vår miljöpolicy som finns att läsa här.

Det är även viktigt att läsa igenom ordningsreglerna  inkl. de nya reglerna kring uppställning av båtar som du hittar  här.

Om vi alla hjälps åt så kommer vår fina hamn fortsätta att vara en av dom bästa !

 

Publicerat 2020-06-01

 


 

 


Lär känna din båtklubb 


 

Kurser & Utbildning

Gå till Kurs & Utbildning

 


ASMK firar 50 år.

1967-2017

Bilden är klickbar för större format.Gruppforo 50år

verksamhets- berättelser finns att läsa här.

ASMK Klicka här
ASEF    Klicka här

 

 

2020-09-29
2015-04-20

Titta på seglarskolans reklamfilm under fliken segling /jollesektionen

 

publicerad 2014-11-09

 

Klubbstugan

Uthyres till ASMK.s medlemmar från 1 nov-15 april priset 1500:-

Medlemmen får själv städa före och efter, samt skotta, ta med sopor från hamnen, sätta på värmen och stänga av den.

 Hanna Brömster                   070 301 57 26

Eva Eriksson                         070 6208486

2015-04-02

 

Göta kanal 2023

Priser 2023

Boka din resa.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv gärna en rad i vår gästbok

 


Ni vet väl att det är vi som blev årets båtklubb 2015 !

årets båtklubb 2015

Lördagen den 6/2 2016 fick vi den stora äran att ta emot priset årets båtklubb 2015 på båtmässan i Göteborg.Det är tidningen båtliv som varje år utser en båtklubb i Sverige som får priset.

Läs mer klicka här ! 

publicerad 2016-02-06 

 


 

  

Då många haft problem att hitta bankgironummren till ASMK och ASEF så finns dessa nu även under "kontakt" fliken


 

 

Örebro läns seglarförbund informerar.

 

Är du intresserad av att vara med och bidra till Örebro regionens segling? Anmäl ditt intresse till att vara med ÖLSF:s styrelse till Pia Liljenroth på skiing@live.se. Vi träffas ca 5 ggr per år och arbetar med samordning av seglingsverksamhet i regionen.


SSRS MOTALA/VADSTENA

 ssrs logga ny

 

  

Copyright © 2010-2024 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.