Askersunds småbåtshamns ekonomiska förening ASEF, förvaltar hamnområdet med bryggor och uppställningsplatser. Här finner du dokument som tillhör ASEF.

 

Motioner till styrelsen skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar innan mötet. Motionen skickas till batklubben@hotmail.se 

 

Alla elkablar som används i hamnen måste vara godkända. Inga elarbeten får förekomma. Vid elproblem kontakta elansvarig, se lista kontaktpersoner.

 

Vid försäljning eller uthyrning av  båt/land plats måste detta alltid meddelas till styrelsen i ASEF. (under ASEF flik finns anmälan om andrahands uthyrning av båtplats) Kontakta klubben via batklubben@hotmail.se

  

ÅRSAVGIFTER 

350 kr årsavgift

450 kr per bryggmeter

4 kr per kvadratmeter för landplats

750 kr utebliven arbetsplikt föregående år

1500 kr Nya uppställningsplatsen per år

 

Överlåtelseavtal Bryggplats/uppställningsplats (för utskrift)

  

Anmälan om nya uppställningsplatsen

Kommittéer (obligatorisk arbetsplikt)

 

Stadgar

 

Ordningsregler

 

 

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013