Askersunds småbåtshamn

                                    

För kontaktuppgifter till styrelsen gå till fliken "Styrelsearbete"

 

   

 

                                            

Askersunds småbåtshamns ekonomiska förening ASEF, förvaltar hamnområdet med bryggor och uppställningsplatser. Här finner du dokument som tillhör ASEF.

 

Motioner till styrelsen skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar innan mötet. Motionen skickas till batklubben@hotmail.se 

 

Alla elkablar som används i hamnen måste vara godkända. Inga elarbeten får förekomma. Vid elproblem kontakta elansvarig, se lista kontaktpersoner.

 

Vid försäljning eller uthyrning av  båt/land plats måste detta alltid meddelas till styrelsen i ASEF. (under ASEF flik finns anmälan om andrahands uthyrning av båtplats) Kontakta klubben via batklubben@hotmail.se

  

ÅRSAVGIFTER 

350 kr årsavgift

450 kr per bryggmeter

4 kr per kvadratmeter för landplats

750 kr utebliven arbetsplikt föregående år

1500 kr Nya uppställningsplatsen per år

 

Överlåtelseavtal Bryggplats/uppställningsplats (för utskrift)

  

Anmälan om nya uppställningsplatsen

 

Stadgar

 

Ordningsregler

 

 

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsbrättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Copyright © 2010-2024 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.