Askersunds småbåtshamn

Båtklubben

I Norra vätterns förlängning vid den idylliska staden Askersund som gränsar till sjön Alsen

Båtklubben förfogar i dag över en av inlandet allra mest attraktiva hamnar. Detta kommer oss medlemmar tillgodo på alla sätt, dels genom ett behagligt och enkelt båtliv, dels genom att värdet består och kanske tom ökar.

Att ta ansvar för detta är den viktigast uppgift vi medlemmar och ägare har.

 

Städdag Maj 2012

Städdag

Copyright © 2010-2022 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.