Välkommen att bli medlem i vår båtklubb, årets båtklubb 2015!
Under våren/sommaren 2021 inför ASMK/ASEF nytt nyckelsystem på grindar/dörrar samt att vi ska uppdatera
vårt medlemsregister. Med anledning av detta har vi tillfälligt ändrat rutinerna för ansökan av medlemskap
i ASMK.
För ansökan, skicka sms eller ring i första hand Ordföranden ASMK Peter Johansson på 070-618 14 79
så får ni all information.
Välkommen till ASMK!