Askersunds småbåtshamn

Välkommen att bli medlem i vår båtklubb, årets båtklubb 2015!
Under våren/sommaren 2021 inför ASMK/ASEF

 nytt nyckelsystem på grindar/dörrar samt att vi ska uppdatera
vårt medlemsregister. Med anledning av detta har vi tillfälligt

 ändrat rutinerna för ansökan av medlemskap
i ASMK.
För ansökan, skicka sms eller ring i första hand

 Ordföranden ASMK Peter Johansson på 070-618 14 79
så får ni all information.
Välkommen till ASMK!

Copyright © 2010-2022 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.