ASEF.s Styrelse

 

ASEF.s styrelse

Besöksadress:  Småbåtshamnen Askersund  
Postadress: ASEF  
  c/o Ronnie Andersson  
 

Bergmästarvägen 51

713 33 Nora

 
E-mail till klubben batklubben@hotmail.se   
E-mail till kassör  kassor.asef@batklubben.se  
E-mail till ordförande  ordforande.asef@batklubben.se  
Bankgiro:  823-9733  
Org.nr: 716411-6506  
Styrelse: Namn Tele
Ordförande Fredric Jansson 070-557 81 82
Vice ordförande Camilla Sydner Svensson 070-3940392
Sekreterare Susann Larsson 070-5546718
Kassör Ronnie Andersson 070-2181303
Ledamot Klas Wahlström  
Ledamot Ulf Thorén 070-655 43 36
Ledamot Per Lexelius 070-2206958
Suppleant Torbjörn Nylin 073-5246869
Suppleant Lasse Berglöw 070-5860581
Suppleant Daniel Svensk 070- 187 2007
Suppleant Mats Johansson 070-219 62 73
Suppleant Lars-Erik Gustavsson 073-640 51 75
suppleant Petra Larsson 070-691 33 23
Suppleant Mats Nilsson 070-5570905
     
Revisor Marie Brage  
Revisor Lars Martinsson  
Rev.suppl. Håkan Sjökvist  
Rev.suppl. Mathias Bergström  
     
Valberedning  ASEF/ASMK    
 Sammankallande Christer Backlund 019- 22 54 20
  Göran Larsson 070 558 32 83
  Lars "Torpa" Pettersson 070-828 99 23
  P-G Viklund 070.536-27-34