Askersunds småbåtshamn

 Kontaktpersoner

Sjösättning/Upptagn. Klas Wahlström  070-638 22 70
Mob kran Per Lexelius 070-220 69 58
Båtlyft/övr.tid Lars Pettersson 070-828 99 23
     
OBS ! Vid båtlyft utanför ordinarrie tider kan resersättning till kranförare tillkomma
 
Ansvarig insatsbevis    
vid ägarbyte båtplats  Lars-Erik Gustavsson
  073-640 51 75
     
Traktoransvarig Johan Edlund

070-621 27 10

   

 

Gamla Uppställnspl Ulf Thoren 070-655 43 36
Nya Uppställningspl Mattias Bergström 073-682 86 27
     
Övriga funktioner    
EL Hans Jonsson 070-227 13 12
Lyftkran Per Lexelius 070-220 69 58
Mastkran Per Lexelius 070-220 69 58
 Mastställ  Rainer Pirsech  072-2168634
Miljöstation Lasse Gustavsson 073-640 51 75
VA  Arne Karlsson 070-728 85 44
Gräsklippare tvättar mm  Torbjörn Nylin  073-524 68 69
Hemsida ansvarig Anders Welin 076-535 86 40
Ansvar för lagen om    
skydd mot olycka  Styrelsen  

 

 

 Kranförare        
    Arne Karlsson     070-7288544  
   Kurt Lindgren    0730-529009  
  Mikael Johansson   070-3390345  
  Magnus Olofsson   070-5340438  
  Bo Johansson   070-6666467  
  Christer Haglund   070-6339948  
  Bengt Tiwelius   070-5104517  
  Leif Hallberg   070-6616210  
  Tomas Edgren   070-5486157  
  Magnus Tålsgård   070-6281185  
  Ulf Thorén   070-6554336  
  Lars E Gustavsson   073-6405175  
  Håkan Sjökvist   070-5186699  
  Conny Karlsson   070-6913313  
  Vättern Marin   070-5230111  
  Anders Skinnars   070-413 88 16  
  Vätern Marin   070-523 01 11  
  Jack Rosberg   070-257 34 81  
  Fredric Jansson   070-557 81 82  
  Tobias Bure   076-894 86 69  
  Tommy Frost   070-534 93 96  
  Ingvar Hedberg   070-237 60 95  
  Ulf Jonsson   070-003 44 97  
  Björn Österberg   070-543 23 34  
  Kennet Eriksson   070-576 76 83  
  Klas Wahlström   0586-733 21 14  
  Lars Hagsten   070-530 43 29  
  Lars Pettersson   070-828 99 23  
  Karl Gösta Olsson   ?  
         
Traktorförare        
med egen nyckel        
  Ulf Thorén   070-655 43 36  
  Jens gunnarsson   070-416 48 48  
  Ronnie Andersson   070-218 13 03  
  Lars-Olof Hagsten   070-530 43 29  
  Mikael Johansson   070-339 03 45  
  Patrik Holmgren   070-816 58 99  
  Arne Karlsson   070-728 85 44  
  Ulf Wettermark   070-568 22 45  
  Conny Karlsson   073-942 67 99  
  Hans Johnsson   070-2271312  
  Göran Larsson    070-656 03-30  
  Per Lexelius   070-220 69 58  
   Max Huss    076-197 06 00  
  Klas Sätterqvist   070-340 53 26  
   Patrik Fredriksson    072-710 80 32  
   Lasse (Torpa) Pettersson    070-828 99 23  
   Thomas Nordin    070-730 03 00  
  Henrik Jacobsson   070-638 66 02  
  Lasse Gustavsson   073-640 51 75  
  Johan Fredriksson   070-347 70 30  
  Henrik Johansson   070-618 01 12  
  Mikael Jacobsson   070-556 82 04  
 Traktorförare utan egen  nyckel        
  Ulf Carlbark    070-668-9421  
  Lars Norén    070-223 06-53  
  Fredric Arvidsson   070-999 64 18  
         
         
ASMK-båtar Jollesektionen      
         
Nycklar Hanna Brömster    070-301 57 26  
         
         
Ansvariga klubbstugan

Hanna Brömster

Eva Eriksson

 

070-301 57 26

070-620 84 86

 
Ordningsregler Styrelsen      

.

Copyright © 2010-2022 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.