Askersunds småbåtshamn

 Kontaktpersoner

Sjösättning/Upptagn. Klas Wahlström  070-638 22 70
Mob kran Per Lexelius 070-220 69 58
Båtlyft/övr.tid Lars Pettersson 070-828 99 23
     
OBS ! Vid båtlyft utanför ordinarrie tider kan resersättning till kranförare tillkomma
 
Ansvarig insatsbevis    
vid ägarbyte båtplats  Lars-Erik Gustavsson
  073-640 51 75
     
Traktoransvarig Johan Edlund

070-621 27 10

   

 

Gamla Uppställnspl Ulf Thoren 070-655 43 36
Nya Uppställningspl Petra Larsson 070-691 33 23
     
Övriga funktioner    
EL Hans Jonsson 070-2271312
Lyftkran Per Lexelius 070-220 69 58
Mastkran Per Lexelius 070-220 69 58
 Mastställ  Rainer Pirsech  072-2168634
Miljöstation Lasse Gustavsson 073-640 51 75
VA  Arne Karlsson  070-7288544
Miljöstation Lasse Gustavsson 072-5525120
Gräsklippare tvättar mm  Torbjörn Nylin  073-5246869
Hemsida ansvarig Anders Welin 076-5358640
Ansvar för lagen om    
skydd mot olycka  Styrelsen  

 

 

 Kranförare      
    Arne Karlsson   070-7288544  
   Kurt Lindgren  0730-529009  
  Mikael Johansson 070-3390345  
  Magnus Olofsson 070-5340438  
  Bo Johansson 070-6666467  
  Christer Haglund 070-6339948  
  Bengt Tiwelius 070-5104517  
  Leif Hallberg 070-6616210  
  Tomas Edgren 070-5486157  
  Magnus Tålsgård 070-6281185  
  Ulf Thorén 070-6554336  
  Lars E Gustavsson 073-6405175  
  Håkan Sjökvist 070-5186699  
  Conny Karlsson 070-6913313  
  Vättern Marin 070-5230111  
  Anders Skinnars 070-413 88 16  
  Vätern Marin 070-523 01 11  
  Jack Rosberg 070-257 34 81  
  Fredric Jansson 070-557 81 82  
  Tobias Bure 076-894 86 69  
  Tommy Frost 070-534 93 96  
  Ingvar Hedberg 070-237 60 95  
  Ulf Jonsson 070-003 44 97  
  Björn Österberg 070-543 23 34  
  Kennet Eriksson 070-576 76 83  
  Klas Wahlström 0586-733 21 14  
  Lars Hagsten 070-530 43 29  
  Lars Pettersson 070-828 99 23  
  Karl Gösta Olsson ?  
       
Traktorförare      
med egen nyckel      
  Ulf Thorén 070-655 43 36  
  Jens gunnarsson 070-416 48 48  
  Ronnie Andersson 070-218 13 03  
  Lars-Olof Hagsten 070-530 43 29  
  Mikael Johansson 070-339 03 45  
  Patrik Holmgren 070-816 58 99  
  Arne Karlsson 070-728 85 44  
  Ulf Wettermark 070-568 22 45  
  Conny Karlsson 073-942 67 99  
  Hans Johnsson 070-2271312  
  Göran Larsson  070-656 03-30  
  Per Lexelius 070-220 69 58  
   Max Huss  076-197 06 00  
  Klas Sätterqvist 070-340 53 26  
   Patrik Fredriksson  072-710 80 32  
       
 Traktorförare utan egen  nyckel      
  Ulf Carlbark  070-668-9421  
  Lars Norén  070-223 06-53  
  Rikard Eriksson    
  Fredric Arvidsson 070-999 64 18  
       
       
ASMK-båtar Jollesektionen    
       
Nycklar Karina Karlsson  073-373 00 99  
  Hanna Brömster 070-301 57 26  
       
Ansvariga klubbstugan

Hanna Brömster

Eva Eriksson

070-301 57 26

070-620 84 86

 
Ordningsregler Styrelsen    

.

Copyright © 2010-2022 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.