Kontaktpersoner

Sjösättning/Upptagn. Klas Wahlström  070-638 22 70
Mob kran Per Lexelius 070-220 69 58
Båtlyft/övr.tid Lars Pettersson 070-828 99 23
     
OBS ! Vid båtlyft utanför ordinarrie tider kan resersättning till kranförare tillkomma
 
Ansvarig insatsbevis Malena Pirsech 070-5080155
vid ägarbyte båtplats    
     
Traktoransvarig Johan Edlund

070-621 27 10

 Vaggvagn Joakim Torpelt 

 073-7656029

Gamla Uppställnspl Ulf Thoren 070-655 43 36
Nya Uppställningspl Petra Larsson 070-691 33 23
     
Övriga funktioner    
EL Mats Johansson 070-219 62 73
Lyftkran Per Lexelius 070-220 69 58
Mastkran Per Lexelius 070-220 69 58
 Mastställ  Rainer Pirsech  072-2168634
Miljöstation Lasse Gustavsson 073-640 51 75
VA  Arne Karlsson  070-7288544
Miljöstation Lasse Gustavsson 072-5525120
Gräsklippare tvättar mm  Torbjörn Nylin  073-5246869
Hemsida ansvarig Anders Welin 076-5358640
Ansvar för lagen om    
skydd mot olycka  Styrelsen  

 

 

 Kranförare      
    Arne Karlsson   070-7288544  
   Kurt Lindgren  0730-529009  
  Mikael Johansson 0703390345  
  Jan-Olov Zetterlund 070-3183086  
  Magnus Olofsson 070-5340438  
  Bo Johansson 070-6666467  
  Jan Pöhner 070-5900775  
  Christer Haglund 070-6339948  
  Bengt Tiwelius 070-5104517  
  Leif Hallberg 070-6616210  
  Tomas Edgren 070-5486157  
  Magnus Tålsgård 070-6281185  
  Ulf Thorén 070-6554336  
  Lars E Gustavsson 073-6405175  
  Håkan Sjökvist 070-5186699  
  Conny Karlsson 070-6913313  
  Vättern Marin 070-5230111  
  Yngve Holmgren 070-5640401  
       
Traktorförare      
med egen nyckel Yngve Holmgren 070-564 04 01  
  Ulf Thorén 070-655 43 36  
  Jens gunnarsson 070-353 88 77  
  Ronnie Andersson 070-218 13 03  
  Lars-Olof Hagsten 070-530 43 29  
  Mikael Johansson 070-339 03 45  
  Patrik Holmgren 070-816 58 99  
  Arne Karlsson 070-728 85 44  
  Janne Pöhner 070-590 07 75  
  Ulf Wettermark 070-568 22 45  
  Conny Karlsson 073-942 67 99  
  Hans Johnsson 070-528 03 52  
  J-O Zetterlund 070-3183086  
  Göran Larsson  070-656 03-30  
  Nils Östergren 070-562 49 23  
  Per Lexelius 070-220 69 58  
       
       
 Traktorförare utan egen  nyckel  Ulf Carlbark 070-66894 21   
  Klas Sätterqvist  070-340 53 26  
  Lars Norén  070-223 06-53  
  Rikard Eriksson    
   Patrik Fredriksson  072-710 80 32  
  Roger Eriksson 070-624 76 00  
  Fredric Arvidsson 070-999 64 18  
  Max huss 070-197 06 00  
       
ASMK-båtar Jollesektionen    
       
Nycklar Karina Karlsson  073-373 00 99  
  Mats Nilsson 070-557 09 05  
Ansvariga klubbstugan

Karina Karlsson

Eva Eriksson

073-373 00 99

070-620 84 86

 
Ordningsregler Styrelsen    

.