Ordförande  Camilla Sydner Svensson 070-394 03 92
Vice ordförande Fredric Jansson

070-557 81 82

 

Sekreterare Eva Eriksson  070-620 84 86
Kassör Malena Pirsesch 070-5080155
Ledamot Magnus Tålsgård  070-628 11 85
Ledamot Ulf Santhesson  070-5511367
Ledamot  Karina Karlsson  073-022 28 98
Suppleant  Mats Fagerlund  070-660 94 02
Suppleant  Max Huss  076-1970600
     
 Revisor  Marie Brage  
 Revisor  Ann Wilhelmsson  
 Rev. Suppl  Mathias Bergström  
     
     
Valberedning Christer Backlund  019-225420
ASEF/ASMK Göran Larsson  070-558 32 83
sammankalllande Lars "Torpa" Pettersson  070-828 99 23
Christer Backlund P-G Viklund  070-536 24 34