Styrelsemöten: 

Välkomna till Styrelsemöte ASMK

 

Motioner till styrelsen skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar innan styrelsemöte. Motionen mailas till klubben via Kontakta oss.