Askersunds småbåtshamn

                                 reviderad  2014 (nr4)

         MILJÖPOLICY

 

ASKERSUNDS SEGEL &

MOTOR BÅTSKLUBB

 

 

Plan för miljöarbetet inom Askersunds båtklubb.

 

 

Inledning

 

Vi som båtägare i Askersunds båtklubb har tillgång till unik natur i norra Vätterns skärgård, vi har skyldighet att verka för ett aktivt båtliv i god miljö och vara rädda om denna naturresurs. Vättern är också vattentäkt för många orter vilket gör området känsligt för miljöpåverkan.

 

 

 

Syfte

 

Miljöplanen ska syfta till en gemensam miljömedvetenhet inom klubben. Det ska vara ett levande dokument som förändras i takt med ny kunskap, och nya produkter introduceras. Miljö planen fastställs av styrelsen i ASEF och ska revideras vid förändringar.

 

 

 

Målsättning

 

Klubben ska i sin verksamhet verka för god miljö. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

 

 

 

Hamnområde

 

Det ligger på varje båtägare att följa de anvisningar och regler som fastställs av klubben för att skapa god miljö inom hamnområdet. Båtägare skall i samband med sjösättning se till att uppställningsplatsen är fri från täckningsmaterial, pallningsvirke och skräp.

 

 

Soprum/Miljöstation

I soprummet kastas endast hushållssopor. I miljöstationen har vi

möjlighet att sortera miljöfarligt avfall så som: Spillolja, oljefilter, glykol, lösningsmedel, färgburkar, plastdunkar/flaskor och trasor

med rester från olja eller dylikt.

 

 

Spolplatta

 

Spolplattan är anlagd i anslutning till båtrampen.

 

 

 

Sugtömningsstation

 

Klubben har anlagt en egen sugtömningsstation vid mastkranen

 

 

 

carport traktor

 

Klubben har en carport med gjuten betongplatta avsedd för traktorn.

 

 

 

Båttrailers och master

 

Skall vara upp märkta med namn och telefonnummer.

 

 

 

Bilparkering

 

Bilen måste stå parkerad innanför respektive landplats.

 

 

 

Övrigt

 

Det är vi medlemmar i klubben och våra besökare, som skapar en god miljö inom vårt område och den värdefulla insjömiljö, som är vårt närområde för ett avkopplande båtliv.

 

 

Sophantering skärgården

 

För den allmänna trevnaden skall alla sopor läggas i avsedda kärl, inte utanför. Inga sopor får lämnas kvar på öarna.

 

 

 

Soprum

 

För den allmänna trevnaden ska sopor läggas i avsedda kärl i soprummet. Farligt avfall ska placeras i avsedda kärl och får inte blandas med brännbart avfall.

 

 

 

Miljöstation/Miljöfarligt avfall

 

Miljöfarligt avfall lämnas i avsedda kärl i klubbens miljöstation, belägen bredvid soprummet.

 

 

 

Bränsle och oljor

 

För att vara rädd om vår miljö används miljövänliga drivmedel och oljor. Detta är viktigt framförallt för tvåtaktsmotorerna. Miljöanpassad tvåtaktsolja finns hos de flesta bensinstationerna.

 

 

 

Bottenfärg

 

Inom klubben används endast miljöklassade och för båtens användningsområde lämplig bottenfärg.

 

 

 

Körsätt

 

Klubbens medlemmar ska framföra sin båt på ett sådant sätt att man inte stör eller skadar andra. Svall kan ge skador på stränder, egendomar, båtar och personer.

 

 För att läsa eller skriva ut i Word,Klicka här.

 

Copyright © 2010-2022 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.