Styrelse arbete pågår året runt

Är du intresserad eller känner någon som skulle passa i styrelsen, hör gärna av dig till någon i valberedningen!

 

ASMK Styrelse 2018

 

ASEF Styrelse 2018

 

 Datum för styrelsemöten meddelas i kalendern på startsidan.

 Motioner till styrelsen skall lämnas till styrelsen senast 14 dagar innan mötet. Motionen lämnas till batklubben@hotmail.se

 

 

Styrelsemöte på Ritz café 1980, på dagordningen bl.a. klubbhusbygge.