Alla medlemmar i ASEF har en arbetsplikt på minst 6 timmar per år.
Det kan vara att delta på arbetsdagar, jobba vid sjösättning eller upptagning eller något annat som behöver göras i klubben.
 Om man av någon anledning inte vill eller kan utföra arbetsplikten debiteras man 750 kr.