Alla medlemmar i ASEF har en arbetsplikt på minst 6 timmar per år.
Det kan vara att delta på arbetsdagar, jobba vid sjösättning eller upptagning eller något annat som behöver göras i klubben.
Om man av någon anledning inte vill eller kan utföra arbetsplikten debiteras man 750 kr.
 

I vår kommer arbetsdagen att vara den 2 maj 2021 kl 9-15. Det behövs 12 stycken vid detta tillfälle. Anmälda visas nedan.
 
Frågor om arbetsdagen ställs till Torbjörn Nylin 073-524 68 69